Actueel

actueel kop

Vandaag bij Bas Dongen

Geen evenementen

 

Afhalen Knltb ledenpas 2017!

Op de volgende tijdstippen kun je de knltb ledenpas voor 2017 af halen in het clubhuis:

 

  • dinsdag 21 maart: 19.00 - 20.30 uur
  • woensdag 22 maart 19.00 - 20.30 uur
  • dinsdag 28 maart 19.00 - 20.30 uur
  • donderdag 30 maart 19.00 - 20.00 uur

Let op: je krijgt je pasje alleen mee als je twee bardiensten hebt ingepland.

 

 

 

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2017

Geachte leden van  T.C. Bas Dongen,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering op woensdag 15 maart 2017, aanvang 20.00 uur in het paviljoen van T.C. Bas Dongen.

De agenda voor deze vergadering treft u hieronder aan. De penningmeesters zijn nog bezig met het opstellen van de jaarrekening over 2016. Ook de kascommissie dient deze nog te beoordelen. Voorts wordt nog gewerkt aan de begroting 2017. Wij verwachten dat deze financiële gegevens eind februari beschikbaar zijn. Op verzoek doen wij u daarna zo spoedig mogelijk een exemplaar per e-mail toekomen. Uiteraard liggen er op 15 maart a.s. ook inzage-exemplaren in het paviljoen. Wilt u een digitaal exemplaar ontvangen zodra deze beschikbaar is, dan kunt u vanaf heden reeds een e-mail sturen aan Hans Fokkink (email: fokkink@ziggo.nl).

 

Wij rekenen op uw komst.

 

Met vriendelijke groet

 

Bestuur T.C. Bas Dongen

-------------------------------------------------------------

Agenda van de Algemene Vergadering van T.C. Bas Dongen d.d. 15 maart 2017.

Aanvang: 20.00 uur

 

 

1. Welkom en opening 
2. Notulen Algemene Vergadering 2016 

3. Financiën
4. Vaststelling contributie 2018  - het bestuur stelt voor om een gematigde inflatiecorrectie toe te passen en derhalve voor 2018   navolgende contributie vast te stellen:

  •   senioren  €   171,00 (2017: € 169,00)   
  •   junioren  €     80,00 (2017: €   79,00)   
  •   overige jeugd  €     35,00 (2017: €   34,00)

5. Verslagen Commissies, Stichting Tennispark Dongen en Stichting Tennissport Dongen

6. Bestuursmutaties   -

  • T.C. Bas Dongen     aftredend zijn Paul van den Hoven, Jan Woestenberg en Marcel van Hattum. Beide zijn niet herkiesbaar. Voorstel van het bestuur is om als opvolger van Paul van den Hoven te benoemen Ylcia Besems en als opvolger van Jan Woestenberg te benoemen Mary Verhoeckx.
  • Stichting Tennispark Dongen -   aftredend is Paul van den Hoven. Voorstel van het bestuur is als opvolger te benoemen Caroline Tollenaar.  
  • Stichting Tennissport Dongen    - geen mutaties

 

7. Rondvraag

8. Vaststelling datum Algemene Vergadering 2017

9. Sluiting

 

 

Nieuwe Cursus Voorbereidend Tennis

Voor kinderen die graag met tennis kennis willen maken, organiseert Tc Bas Dongen het hele jaar door voorbereidend tennis cursussen. Voor € 25,- krijg je 10 tennislessen van een uur. Tennisracket en ballen heb je niet nodig die verzorgen wij.

Je kan les nemen op dinsdag om 18.00u, op woensdag om 15.00u of op zaterdag om 12.00u. We zien je graag op de tennisbaan!

Laatste nieuws

Hoofdsponsors

Buienradar

 

 

X

 

Over T.C. Bas Dongen

 

T.C. Bas Dongen is een van de grootste verenigingen van Dongen. Bij de tennisvereniging wordt zowel recreatief als prestatiegericht tennis beoefend.
Sinds 1 januari 2006 is de vereniging geprivatiseerd.

De gehele accommodatie bestaat uit 12 SmashCourt tennisbanen, een SmashCourt mini tennisbaan, een paviljoen, douche- en kleedgelegenheid, digitaal afhangsysteem en andere sporttechnische en aanverwante zaken.
Stichting Tennispark Dongen is eigenaar hiervan, en stelt de gehele accommodatie aan T.C. Bas Dongen – de vereniging – beschikbaar.

Het paviljoen heeft aan weerszijde een ruim terras. Het ene terras biedt uitzicht op de HLB Van Daal & Partners baan en de Tuinregie baan. Het andere terras kijkt uit op de Plugro baan en Van Den Noort baan. Bij de overige 8 banen vindt u banken voor de toeschouwers.

© T.C. Bas Dongen 2013 - 2017